Terms of use

1. Użytkownik portalu deklaruje akceptację regulaminu poprzez dodanie pierwszego wpisu.

2. Użytkownik jest prawnym przedstawicielem serwisu internetowego, którego dotyczy wpis.

3. Użytkownik sporządza unikalny, poprawny językowo i rzetelny opis dla swojego wpisu.

4. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Użytkownik przyjmuje na siebie pełnię odpowiedzialności za treść i przedmiot zamieszczanego wpisu.

6. Administracja dokonuje weryfikacji wpisów pod kątem ich zgodności z prawem i regulaminem zastrzegając sobie prawo do wprowadzania zmian w nieodpowiednich wpisach.

7. Administracja zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i zobowiązuje Użytkowników do przestrzegania regulaminu w brzmieniu dostępnym na stronie serwisu.